Formulař


 Číslo faktury: ...................... Číslo objednávky: .................. Jméno a příjmení: ........................................................... 

Adresa: ........................................................................ Telefonický kontakt: ........................................................

 Vrácení peněz na bankovní účet: ................................................................/........................... 

V případě vrácení peněz na zahraniční účet, uveďte prosím majitele účtu, IBAN a SWIFT KÓD. .................................................................................... ....................................................................................

 1) Vrácení zboží: ................................................................ vel:.................. ................................................................ vel:.................. ................................................................ vel:.................. 

Váš názor je pro nás důležitý. Sdělíte-li nám důvod vrácení zboží, pomůžete nám tak zlepšit naše služby. Děkujeme Vám

. 2) Výměna zboží: Název zakoupeného zboží: ................................................................ vel:.................. ................................................................ vel:.................. 

Název požadovaného zboží: ................................................................ vel:.................. ................................................................ vel:.................. Doporučujeme nás kontaktovat pro rezervaci náhradního zboží.
Zboží odešlete doporučeně na adresu: Leila Gološová , Na Kanadě 379 ,  691 56 Hrušky 

Dodatečné informace: Peníze na Váš účet budou zaslány v horizontu 14 dní ode dne obdržení zásilky.
Podmínky vrácení:
1. Právo odstoupit od smlouvy
Veškeré zboží je možné vrátit do 14-ti dnů (od převzetí zásilky) bez udání důvodu.
Pro účely uplatnění prava na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost  Leila Gološová, www.lajg.cz se sídlem Na Kanadě  379 ,  691 56 Hrušky . IČ: 73286010, lajg@seznam.cz, +420 604 842 456  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Můžete využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Náklady spojené s vrácením zboží

 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží 

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu, nesmí jevit známky opotřebení a používání. Se zbožím musí být zaslán formulář pro vrácení zboží. Zboží vrácené dodavateli na dobírku nebude přijato! Pokud je součástí objednaného zboží dárek, je zákazník povinen jej při vrácení vrátit. Podpis: ........................................